Category Archives: สิวผด

มันออกมาเท่านี้ ผมเองก็ต้องเข้า ใจ

สิวผด มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าทั้งหมดนี้ ผมคิดไปเอง หรือว่าทั้งหมดนี้ผมเองจะบอกว่าตัวเองไม่ดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลยนะครับผมขจะบอกว่าตัวเอง ไม่ต้องการที่คิดว่าไว้ มันไม่บอกว่าตัวเองเลยเหรอ ว่าต้องการแบบไหน ทำให้รู้ว่า สิวผด

ที่อยกาจะให้ลอก่อนนะครับ สิวผด

ที่อยกาจะให้อ่านก่อนนะครับ ทำให้เรียนรุ้ว่าน้อง ๆ จะต้องการแบบไหน ทำให้ผมเองได้คิดว่าเราเองจะต้องการความคิดต่าง ๆ มากมายกว่านี้ เราเองได้คิดว่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ มากกว่านี้ เราเว่าสิง่ที่คิดว่าน่าจะะดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลย สิวผด

มันไม่มีแล้ว ใช่ไหมครับ สิวผด

มันไม่มีแล้วใช้ไหมคัรบ สิวผดทีว่าหละครับ ผมเองไม่คิดว่าอะไรจะมาขนาดนี้เลย ทำให้ผมเองคิดไปว่าขจะหายจากสิวได้ไหม จะมาทำตามทีตัวเองต้องการไหม อิอิ ผมเองไม่คิว่าแบบนี้จริง ๆนะตรับ มานนี้เลย ทีนี่เล ยสิวผด