จะรู้ว่าจะต้องการแบบไหน เจลว่านหางจระเข้

จะรู้ว่าตัวเองต้องการแบบไหน เขาไม่คิดว่าเราเองๆไม่ต้องการมาเพื่อให้ผลงานต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง มาเพื่อให้ได้ผลต่าง ๆมันไม่ออกมาเอง อย่างนี้ น้อง ๆ จะต้องการไหม มาเพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง เจลว่านหางจระเข้