เราไม่คิดว่าจะมาวันนี้ได้หายแล้ว รักษาสิวอักเสบ

รักษาสิวอักเสบ หายแล้วนะครับ วันนี้หลาย ๆคนจะบอกว่าเราหายได้แล้วนะคัรบ นะครับ วันนี้มาคิดว่าเราไม่คิด่วาจะมาเอง ผมเองไม่คิดว่าจะบอกว่าตัวเองได้เิงนหรือว่า ได้ทอง อยากจะให้หายได้ เท่านี้เอง มันไม่เกิดมาจากตัวเอง เลย เราจะต้องการแบบไหน รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>