เจลว่านหางจระเข้ เป็นไปตามที่ต้องการมากกว่า

เจลว่านหางจระเข้ คือว่าเราจะบอกว่าความเ)้นไปตามที่ต้องการมากกว่านี้นะครับ หลาย ๆคนจะมาบอกผมเองเสมอ ๆ ว่าจะหายได้ไหม สิวต่าง ๆ มันหายได้เลยไหม เราจะบอกว่า  สิวต่าง ๆ มันไม่มีทางหายได้เลย ผมเองก็คิดว่าแบบนี้ นะครับ มันไเลย ไม่มีทางออกเลย มาหาทาง ด้วย เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>