วันนี้คุณต้องการแบบไหน

วันนี้คุณต้องการแบบไหน บอกมาเลย ทีว่าแบบไนหที่ต้องการจริง ๆเลย ผมไม่ได้บอก่วาผมเองดีที่สุดของการทำงาน แต่ว่าผมเองได้ ตั้งใจที่สุดเลยก็ว่า ที่ว่าทำงานวันนี้ก็บอกตามจริง ๆ เลยว่าคิดถึงเธอจริง ๆเลย ครีมรักษาสิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>