มันไม่มีแล้ว ใช่ไหมครับ สิวผด

มันไม่มีแล้วใช้ไหมคัรบ สิวผดทีว่าหละครับ ผมเองไม่คิดว่าอะไรจะมาขนาดนี้เลย ทำให้ผมเองคิดไปว่าขจะหายจากสิวได้ไหม จะมาทำตามทีตัวเองต้องการไหม อิอิ ผมเองไม่คิว่าแบบนี้จริง ๆนะตรับ มานนี้เลย ทีนี่เล ยสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>