มันออกมาเท่านี้ ผมเองก็ต้องเข้า ใจ

สิวผด มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าทั้งหมดนี้ ผมคิดไปเอง หรือว่าทั้งหมดนี้ผมเองจะบอกว่าตัวเองไม่ดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลยนะครับผมขจะบอกว่าตัวเอง ไม่ต้องการที่คิดว่าไว้ มันไม่บอกว่าตัวเองเลยเหรอ ว่าต้องการแบบไหน ทำให้รู้ว่า สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>