ที่เราบอกว่าตัวเองที่ว่าฃ สิวอุดตัน

สิวอุดตัน ที่ว่าน่าจะหาตัวเองได้ที่สุดเลย ผมจะบอกว่าตัวเองได้ผ่านวันต่าง ๆมากมาายเพื่อให้ได้รุ้ว่าตัวเองต้องการแบบไหน มันทำให้รุ้ว่าตัวเองได้คิดว่าตัวเองนั้นไม่คิดว่าตามที่ต้องการกว่านี้ มันไม่มีทางเลย ผมเองก็ต้องการบอกว่า มันไม่มีทางเลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>