ที่อยกาจะให้ลอก่อนนะครับ สิวผด

ที่อยกาจะให้อ่านก่อนนะครับ ทำให้เรียนรุ้ว่าน้อง ๆ จะต้องการแบบไหน ทำให้ผมเองได้คิดว่าเราเองจะต้องการความคิดต่าง ๆ มากมายกว่านี้ เราเองได้คิดว่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ มากกว่านี้ เราเว่าสิง่ที่คิดว่าน่าจะะดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลย สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>