จะรู้ว่าจะต้องการแบบไหน เจลว่านหางจระเข้

จะรู้ว่าตัวเองต้องการแบบไหน เขาไม่คิดว่าเราเองๆไม่ต้องการมาเพื่อให้ผลงานต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง มาเพื่อให้ได้ผลต่าง ๆมันไม่ออกมาเอง อย่างนี้ น้อง ๆ จะต้องการไหม มาเพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>