คือว่า ทั้งหมดนี้ เราได้เขียนเอง

รักษาสิว ทั้งหมดนี้ คุณบอกว่าทำได้ ผมจะบอกว่ายังหละครับ จะบอกว่าการทีเ่ราจะต้องการทำได้ทั้งหมดนี้ มันไม่ออกมาเอง เท่านี้หละครับ ที่ว่าน้อง ๆ จะต้องการแบบว่าเงินต่าง ๆ มากว่านี้ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>